Børn

I arbejdet med børn, vil du som forældre  være medinddraget, da forældrene er den vigtigste ressource for barnet.

Det betyder ikke at du sidder med i hver session, men at vi mødes en gang imellem for at aftale hvordan du som forældre kan fastholde og understøtte dit  barns udviklingsproces.

De områder jeg arbejder med er eksempelvis:

  • Har vanskeligheder i daginstitutionen/skolen eller i hjemmet
  • Ensomhed
  • Mobning
  • Sorg over skilsmisse, forældres sygdom eller dødsfald
  • Social fobi
  • Angst
  • Tristhed
  • Udadreagerende adfærd
  • Hjælp til at forstå barnets diagnose og handlemuligheder