Om mig

Min uddannelse og baggrund

Jeg er uddannet på Københavns Universitet, autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg  har  19 års erfaring med børn, unge, familier og voksne. Jeg  har haft forskellige stillinger med  behandlingskrævende børn og unge i dag- og døgnbehandling, og arbejdet som familiepsykolog i en kommune, PPR og børnepsykiatrien.

Jeg har løbende efteruddannet mig indenfor for kognitiv terapi, Dialektisk adfærdsterapi samt mange kurser om  specifikke problemstillinger. Jeg tester jævnligt  børn og unge og har efteruddannet mig i  forhold til både kognitive test ( tests der undersøger, hvorledes de intellektuelle færdigheder fremtræder hos personen) og  projektive test ( tests der undersøger forskellige personlighedstræk ). Har blandt andet taget en 3- årig efteruddannelse i Rorschach personlighedsundersøgelse.

Jeg er autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen, men kig på siden ” Det praktiske”  og se om du kan få tilskud fra en forsikring.

Medlemskaber:

Tine Topsø medlem af Psykolognævnet

Tine Topsøe medlem af dansk psykologforening